همه چیز آزاد است چون خدا آزاد خلق کرده.

به نام خدا شروع می کنیم و در این صفحه همه چیز گذاشته می شود.
پنجشنبه, ۱۹ بهمن ۱۳۹۶، ۱۱:۰۴ ق.ظ

عشق5

‌ﻣﯽ تنگ است.. 


 برای کسی که... 


    نمیشود.. !! 


       او را خواست .. 


     نمیشود ..!! 


       او را داشت .. 


     فقط میشود... !!!!! 


      سخت برای او.. 


  دلتنگ شد....


و درحسرت آغوشش سوخت.


ﺩﻟﻢ ﺧﻮﺵ ﻧﯿﺴﺖ ﻏﻤﮕﯿﻨﻢ . . .


ﮐﺴﯽ ﺷﺎﯾﺪ ﻧﻤﯿﻔﻬﻤﺪ ﮐﺴﯽ ﺷﺎﯾﺪ ﻧﻤﯿﺪﺍﻧﺪ . . .


ﮐﺴﯽ ﺷﺎﯾﺪ ﻧﻤﯿﮕﯿﺮﺩ ﻣﺮﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ


ﺗﻮ ﻣﯿﺨﻮﺍﻧﯽ ﻓﻘﻂ ﺷﻌﺮﯼ ﻭ ﺯﯾﺮ ﻟﺐ ﺁﻫﺴﺘﻪ ﻣﯿﮕﻮﯾﯽ :


ﻋﺠﺐ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺯﯾﺒﺎﯾﯽ … ! ﺗﻮ ﻫﻢ ﺷﺎﯾﺪ ﻧﻤﯿﺪﺍﻧﯽ … !

 !


ﻣﯽ ﺗﺮﺳﻢ

ﺁﻧﻘﺪﺭ ﻟﯽ ﻟﯽ ﺑﻪ ﻻ ﻻﯼِ

ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎﯾﻤﺎﻥ ﺑﮕﺬﺍﺭﻡ

ﺗﺎ ﺷﻮﺭﺵ ﺩﺭ ﺑﯿﺎﯾﺪ

ﻭ ﻫﯿﭽﮑﺲ ﺩﯾﮕﺮ

ﺑﺮﺍﯾِﻤﺎﻥ ﺍﺯ ﺳﺮِ ﺩﻭﺳﺘﯽ

ﺩﺳﺘﯽ ﻫﻢ ﺗﮑﺎﻥ ﻧﺪﻫﺪ !


ﻣﯽ ﺗﺮﺳﻢ

ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺑﺒﻮﺳﻤﺖ

ﺗﺎ ﺟﺎﯼ ﺟﺎﯼِ ﺻﻮﺭﺗﺖ

ﺻﻮﺭﺗﻢ ﭘﯿﺪﺍ ﺑﺎﺷﺪ

ﻭ ﮔﻮﯾﯽ ﺍﻧﮕﺎﺭ ﻋﺠﯿﺐ ﻏﺮﯾﺐ ﺗﺮﯾﻦِ ﺯﻣﯿﻨﯽ

ﻋﺎﺑﺮﺍﻥ ﺧﯿﺮﻩ ﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﻣﺒﻬﻮﺕ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ !


ﻣﯽ ﺗﺮﺳﻢ

ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺑﺎﺷﯽ

ﺗﺎ ﺧﯿﺎﻝ ﺑﺮﻡ ﺩﺍﺭﺩ

ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﯼ

ﺍﺯ ﻫﻤﺎﻥ ﺍﻭﻝِ ﺩﻧﯿﺎ !

ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯽ ؟

ﻣﻦ ﺍﺯ ﭼﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﺮﺳﻢ

ﻭ ﺗﻮ ﻣﯿﮕﻮﯾﯽ ﻧﺘﺮﺱ ﻫﻤﻪ ﭼﯽ ﺑﺎ

ﻣﻦ ...freecontent.blog.irنوشته شده توسط نعمان میرزایی
ساخت وبلاگ در بلاگ بیان، رسانه متخصصان و اهل قلم

همه چیز آزاد است چون خدا آزاد خلق کرده.

به نام خدا شروع می کنیم و در این صفحه همه چیز گذاشته می شود.

بسم الله الرحمن الرحیم
امیدوارم از مطالب لذت ببرید و اینو یادمون باشه همیشه خدا با ماست

طبقه بندی موضوعی
بایگانی
کلمات کلیدی
آخرین مطالب
پربیننده ترین مطالب

عشق5

پنجشنبه, ۱۹ بهمن ۱۳۹۶، ۱۱:۰۴ ق.ظ

‌ﻣﯽ تنگ است.. 


 برای کسی که... 


    نمیشود.. !! 


       او را خواست .. 


     نمیشود ..!! 


       او را داشت .. 


     فقط میشود... !!!!! 


      سخت برای او.. 


  دلتنگ شد....


و درحسرت آغوشش سوخت.


ﺩﻟﻢ ﺧﻮﺵ ﻧﯿﺴﺖ ﻏﻤﮕﯿﻨﻢ . . .


ﮐﺴﯽ ﺷﺎﯾﺪ ﻧﻤﯿﻔﻬﻤﺪ ﮐﺴﯽ ﺷﺎﯾﺪ ﻧﻤﯿﺪﺍﻧﺪ . . .


ﮐﺴﯽ ﺷﺎﯾﺪ ﻧﻤﯿﮕﯿﺮﺩ ﻣﺮﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ


ﺗﻮ ﻣﯿﺨﻮﺍﻧﯽ ﻓﻘﻂ ﺷﻌﺮﯼ ﻭ ﺯﯾﺮ ﻟﺐ ﺁﻫﺴﺘﻪ ﻣﯿﮕﻮﯾﯽ :


ﻋﺠﺐ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺯﯾﺒﺎﯾﯽ … ! ﺗﻮ ﻫﻢ ﺷﺎﯾﺪ ﻧﻤﯿﺪﺍﻧﯽ … !

 !


ﻣﯽ ﺗﺮﺳﻢ

ﺁﻧﻘﺪﺭ ﻟﯽ ﻟﯽ ﺑﻪ ﻻ ﻻﯼِ

ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎﯾﻤﺎﻥ ﺑﮕﺬﺍﺭﻡ

ﺗﺎ ﺷﻮﺭﺵ ﺩﺭ ﺑﯿﺎﯾﺪ

ﻭ ﻫﯿﭽﮑﺲ ﺩﯾﮕﺮ

ﺑﺮﺍﯾِﻤﺎﻥ ﺍﺯ ﺳﺮِ ﺩﻭﺳﺘﯽ

ﺩﺳﺘﯽ ﻫﻢ ﺗﮑﺎﻥ ﻧﺪﻫﺪ !


ﻣﯽ ﺗﺮﺳﻢ

ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺑﺒﻮﺳﻤﺖ

ﺗﺎ ﺟﺎﯼ ﺟﺎﯼِ ﺻﻮﺭﺗﺖ

ﺻﻮﺭﺗﻢ ﭘﯿﺪﺍ ﺑﺎﺷﺪ

ﻭ ﮔﻮﯾﯽ ﺍﻧﮕﺎﺭ ﻋﺠﯿﺐ ﻏﺮﯾﺐ ﺗﺮﯾﻦِ ﺯﻣﯿﻨﯽ

ﻋﺎﺑﺮﺍﻥ ﺧﯿﺮﻩ ﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﻣﺒﻬﻮﺕ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ !


ﻣﯽ ﺗﺮﺳﻢ

ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺑﺎﺷﯽ

ﺗﺎ ﺧﯿﺎﻝ ﺑﺮﻡ ﺩﺍﺭﺩ

ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﯼ

ﺍﺯ ﻫﻤﺎﻥ ﺍﻭﻝِ ﺩﻧﯿﺎ !

ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯽ ؟

ﻣﻦ ﺍﺯ ﭼﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﺮﺳﻢ

ﻭ ﺗﻮ ﻣﯿﮕﻮﯾﯽ ﻧﺘﺮﺱ ﻫﻤﻪ ﭼﯽ ﺑﺎ

ﻣﻦ ...freecontent.blog.ir

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۶/۱۱/۱۹
نعمان میرزایی

عشق

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

نظر دادن تنها برای اعضای بیان ممکن است.
اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید لطفا ابتدا وارد شوید، در غیر این صورت می توانید ثبت نام کنید.